Kyokushinkai karate

Het Kyokushinkai Karate staat voor : Discipline, Doorzetten, Respect, Zelfvertrouwen en Weerbaarheid.
 
Kyoku betekent het uiterste.
Dit betekent dat je het maximale uit elke situatie wil halen door door te zetten en je geheel te geven om zo tot het uiterste te gaan voor dat wat je wilt bereiken.

Shin betekent de waarheid.
Dit betekent dat je alleen met een ijzeren discipline en juiste mentaliteit dit kan bereiken. Je zal zonder marchanderen de realiteit tegemoet moeten treden, en wanneer je dit kunt opbrengen, sterkt dit je in je zelfvertrouwen.

Kai betekent samenwerken.
Dit staat voor het samenwerken met elkaar in de juiste verhouding en altijd met het nodige respect voor ieders standpunt.

Respect is een essentieel punt in de relatie tot elk mens.

Al deze boven beschreven punten zijn karaktervormend en van groot opvoedkundig belang. De stijl Kyokushinkai staat bekend om zijn harde maar eerlijke vorm van Karate.

Door de zware trainingen wordt je fysiek en mentaal erg sterk, je leert je beheersen met als gevolg : meer zelfvertrouwen en meer verantwoordelijkheidsgevoel. We zijn er dan ook van overtuigd dat "Kyokushinkai Karate" een positieve bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling in je leven, je school, je werk en je persoonlijk leven.

Vaak vragen ouders :
Is Karate niet agressief of is Karate niet gevaarlijk ?. Nee, de praktijk wijst uit dat mensen die Karate beoefenen juist rustiger, beheerster en gedisciplineerder worden en zodoende een gevecht uit de weg zullen gaan.

Mensen die Karate gaan leren met de bedoeling om dit te misbruiken, missen vaak ook de mentaliteit om de zware trainingsdiscipline vol te houden. Het een sluit dus automatisch het andere uit.

Kyokushin eed

  • Wij zullen ons mentaal en fysiek trainen om een sterke onwankelbare geest te verkrijgen.
  • Wij willen de ware betekenis van de weg der krijgskunsten leren kennen, zodat wij op elk moment op alle mogelijke situaties voorbereid zijn.
  • Wij zullen met ware volharding een onbaatzuchtige geest ontwikkelen.
  • Wij willen de regels van de hoffelijkheid in acht nemen, onze meerderen respecteren en elk gevecht trachten te vermijden.
  • Wij zullen de ware deugd der deemoed nooit vergeten.
  • Wij zullen respect opbrengen voor wijsheid en kracht en niet aan andere verlangens toegeven
  • Door de discipline van karate-do zullen wij trachten de ware betekenis van KYOKUSHIN na te streven.