Dojo regels

 • Voorafgaand aan elke training dient u uw contributiekaart op te halen bij het secretariaat en deze aan de leraar te overhandigen. Is uw contributie niet betaald, dan kunt u niet trainen!!!!
 • Correcte sportkleding is vereist (bijv. bij Karate is een Karate-Gi verplicht en bij Thai-/Kickboxing is een thai-/kickboxbroekje en een t-shirt verplicht.
 • Wanneer men bijv. na het Karate of Kickboxen gebruik wilt maken van de fitness-ruimte, dient men schone en droge kleding te dragen.
 • Hoofddeksels en -doeken zijn niet toegestaan.
 • Bij fitness moet een eigen handdoek op de toestellen gelegd worden i.v.m. het zweten.
 • Buiten de kantine zijn geen consumpties toegestaan.
 • De lockers dienen, bij het verlaten van de sportschool, leeg te zijn en met het slot eraf!!
 • Houdt rekening met uw medesporters. Let op uw taal, uw gedrag, etc.
 • In de sportschool mag niet worden gerookt.
 • Mobiele telefoons moeten worden uitgezet (behalve in de kantine).
 • De sportschool is op alle zondagen en officiele feestdagen gesloten.
 • In de sportschool mag alleen nederlands en japans gesproken worden.
 • Dojo Kamakura en/of de directie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade aan particuliere eigendommen.
 • De cursist ontvangt het sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval en/of letsel geheel door hem/haar zal worden gedragen en tevens zal de cursist het fitness centre vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze
 • Alle leden moeten zich houden aan de dojo-etiquette